Isännöintijokeri

Taloyhtiön hallinto

Hallitus ja isännöitsijä hoitavat asunto-osakeyhtiön varsinaisen hallinnon. Hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa. Hallituksen lukumäärä ja toimikausi määrätään yhtiöjärjestyksessä.

Asunto-osakeyhtiön käytännön asioita hoitaa yleensä isännöitsijä toimeenpannessaan hallituksen ja yhtiökokouksen päätöksiä. Hallitus nimittää ja erottaa isännöitsijän.